Elektrizace železnic Praha a.s. Vám přeje veselé Vánoce a úspěšný nový rok 2018.