Politika kvality

Naše společnost se více než 60 let specializuje na vývoj, projektování, výrobu a montáž prvků drážního trakčního vedení pro železnici, tramvajovou a trolejbusovou dopravu, dodávky elektrotechnologických celků jako jsou trakční napájecí stanice, měnírny, trafostanice a rozvodny vč. dálkového ovládání, výrobu a montáž ocelových konstrukcí, osvětlovacích stožárů a opracování kovů včetně povrchových úprav v tuzemsku i zahraničí.

S ohledem na stále rostoucí požadavky zákazníků na kvalitu dodávaných výrobků, dodržování dohodnutých termínů a množství spolu s nabídkou konkurenceschopných cen byla v naší společnosti stanovena

POLITIKA KVALITY

   prosazovaná pomocí zásad stanovených pro následující oblasti:

Zákazníci:

  • Budování dlouhodobých, vzájemně výhodných partnerských vztahů, zohledňování názorů a požadavků zákazníků při přijímáni opatření ke zlepšení integrovaného systému řízení.
  • Plnění podmínek smluvních vztahů ke spokojenosti zákazníků.
  • Zavádění nejlepších dostupných technologií s cílem zvýšit kvalitu a efektivitu práce, zlepšit bezpečnost práce našich zaměstnanců a minimalizovat dopady na životní prostředí.

Dodavatelé:

  • Budování dlouhodobých, vzájemně výhodných partnerských vztahů.

Zaměstnanci:

  • Průběžným zvyšováním kvalifikace zajistit vysokou odbornou způsobilost.
  • Minimalizovat bezpečnostní rizika při práci, chránit zdraví zaměstnanců a účinnou prevencí předcházet úrazům.

Okolní prostředí:

  • Hodnotit a snižovat rizika možného znečišťování životního prostředí.

Vedení společnosti se zavazuje dodržovat uvedené zásady a neustále zlepšovat zavedený integrovaný systém řízení.

Ing. Luděk Valtr v.r.

generální ředitel společnosti

Praha, únor 2017

Elektrizace železnic