• Vlastníkem Elektrizace železnic Praha a.s. je společnost EP Industries, a.s.
  • Skupina Elektrizace železnic Praha a.s. včetně svých majetkových účastí v ČR, SR, HU zaměstnává celkem cca 650 zaměstnanců, zaměstnaných na ředitelství společnosti, střediscích a v organizačních složkách.
  • V zahraničí společnost realizuje svoje podnikatelské aktivity prostřednictvím organizačních složek a zástupců.