Projekt „Železniční Metaverse“ společnosti Elektrizace železnic Praha a.s. a Calliditas Edutainment

Elektrizace železnic Praha a.s. a technologicko-vzdělávací společnost Calliditas Edutainment startují od října na základních a středních školách po celé České republice realizaci projektu „Železniční Metaverse“. Jedná se o vizionářský projekt, který studentům a žákům českých škol představí železnice jako synonymum technologické inovace a to prostřednictvím virtuální
a rozšířené reality.

Smyslem projektu je ukázat veřejnosti, že železnice nejsou jen vláčky a koleje, ale je to složitá infrastruktura v pozadí, která vytváří podhoubí a technologický polštář pro to, co často spousta z nás obdivuje a miluje, a to je klidná a bezpečná jízda vlakem.

Součástí projektu jsou nejen lektorské přednášky prezentované živě na základních a středních školách, ale i vývoj materiálů pro virtuální a rozšířenou realitu, což jsou technologie, které v současné době zažívají v českém školství velký boom a je o ně nebývalý zájem. Virtuální realita s sebou přináší velkou míru soustředění, motivace a zapamatovatelnosti získaných informací a je tak velkým příslibem pro budoucnost školského systému a celého procesu vzdělávání.

Samotný materiál vše komunikuje ve stylu „edutainment“ tedy „škola hrou“. Návštěvníci se ponoří do světa elektrizace železnic, projdou se po kolejišti a nádraží, vyzkouší si opravit zařízení podle instrukcí z vysílačky, nahlédnou do predikcí budoucnosti tohoto oboru a zkusí si zábavný kvíz.

Materiál nabídne studentům zajímavý pohled na současný i budoucí trh práce, protože mnozí leckdy ani netuší, jaké zajímavé profese se v jednotlivých odvětvích průmyslu vyskytují.

Jsme rádi, že se můžeme tohoto projektu aktivně zúčastnit a představit i na školách budoucí povolání v technologických odvětvích týkající se světa železnic.

Zveřejnění článku: Říjen 2022