Společnost Elektrizace železnic Praha a.s. Vám přeje příjemné a klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů.