Dne 6.11. 2019  proběhlo v Krušnohorském divadle Teplice slavnostní zahájení tří “Podkrušnohorských staveb”. 1) Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova-Bílina
2) Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova-Litvínov
3) Rekonstrukce žst. Řetenice
Jedná se o modernizaci na několika místech v okolí Teplic. Dokončení prací přinese zvýšení traťové rychlosti, bezpečnosti provozi a komfortu pro cetující a díky elektrizaci i možnost přímého spojení Litvínova s krajskou metropolí.

Součástí stavby “Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov” je i vybudování trakčního vedení na dosud neelektrizovaném 1,5 kilometru dlouhém úseku mezi Loukou u Litvínova a Litvínovem. Právě zde začaly první výluky, ketré potrvají do 2. prosince. Stavební práce budou trvat dva roky. Ke zvýšení kultury cestování ve všech stanicích a zastávkách přispějí nová nástupiště. Přístup k vlakům bude plně bezbariérový. Vyšší bezpečnost provozu zajistí elektronické zabezpečovací zařízení, dojde ke zvýšení traťové rychlosti.Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava 2014-2020. Národní financování zajišťuje státní fond dopravní infrastruktury. Zotovitelem stavby je společnost OLDA EŽ +EDIKT tvořená firmami Elektrizace železnic Praha a.s. (správce společnosti) a  EDIKT a.s..

Součástí stavby “Rekonstrukce žst. Řetenice” bude modernizace stanice, ale také části navazujících úseků do Oldřichovau Duchcova a do Lovosic. Realizovat se bude také nové staniční a traťové zabezpečovací zařízení. Zhotovitelem stavby je společnost ChT +EŽ Řetenice tvořená firmami Chládek & Tintěra, a.s.  (správce společnosti) a Elektrizace železnic Praha a.s. .