Ředitelství Praha

Directorate General

Telephone: +420 296 500 111
E-mail: info@elzel.czwww.elzel.cz
PO Box: eaedvez

Adress

Elektrizace železnic Praha a.s.
nám. Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4
Nusle stanice metra „C“ Pražského povstání

Bank Connection

ID: 47115921
DIC: CZ47115921
ČSOB Praha
account number: 216025493/0300
Company registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 1809