Zabýváme se od roku 1954 vývojem, projektováním, výrobou a montáží

prvků trakčního vedení pro železnici, tramvajovou a trolejbusovou dopravu

KATALOG PRODUKTŮ

NOVINKY

Přehled nabízených služeb a činností

Elektrizace železnic

Montážní činnost

Společnost Elektrizace železnic Praha a. s. se více než 68 let specializuje na montáž a instalaci pevných trakčních zařízení pro železnici (konvenční i vysokorychlostní) a městskou hromadnou dopravu (metro, tramvaje, trolejbusy, elektrobusy). Montážní činnost pevných trakčních zařízení je zpravidla prováděna jako dodávka na klíč nebo jako dodávka dílčího subsystému, např. trakční vedení, napájecí stanice, dálková řídící technika atd. Veškeré činnosti spojené s montáží podléhají systému řízení  jakosti a kvality ISO.

Elektrizace železnic

Výroba

Výrobní činnost Elektrizace železnic Praha je zaměřena zejména na výrobu komponentů a součástí pro pevná trakční zařízení. Výroba tak sleduje dva hlavní směry –  výrobu ocelových konstrukcí a elektrotechnickou výrobu. Výrobu „velkých“ ocelových konstrukcí (trakční podpěry, brány, návěstní krakorce, lávky atd.) zajišťuje výrobní závod ve Vlkově u Tišnova. Výrobu „malých“ ocelových konstrukcí (součásti pro trakční vedení, rozváděče atd.) a elektrotechnickou výrobu zajišťuje výrobní závod v České Třebové.

Elektrizace železnic

Technický rozvoj

Elektrizace železnic Praha a. s. je více než 68 let garantem technické kvality a vyspělosti vlastních výrobků a řešení v oblasti pevných trakčních zařízení. Toto postavení je dáno vlastní vývojovou základnou, která se zabývá návrhem, vývojem, konstrukcí a testováním nových komponent pro pevná trakční zařízení. Vývojová činnost je úzce spjata s praktickými poznatky našich zákazníků, změnami standardů, norem a poznatků aplikované vědy a výzkumu.

Elektrizace železnic

Akreditovaná zkušební laboratoř

Zkušební laboratoř Elektrizace železnic Praha a. s. je akreditována dle ČSN EN ISO/IEC 17025 pro testování a zkoušky armatur a prvků trakčního vedení železničních, tramvajových a trolejbusových tratí a venkovních vedení. Laboratoř slouží zejména k testování vlastních výrobků, ale je zde možné testovat i výrobky jiných firem. Všechny testy jsou pečlivě zaznamenány a opatřeny akreditovanými protokoly dle metodiky příslušných norem.

Elektrizace železnic

Servis drážních elektrických zařízení

Pro vlastníky dopravní infrastruktury, její provozovatele a naše bývalé i budoucí zákazníky zajišťujeme servis všech součástí pevných trakčních zařízení. Nabízíme pro všechny subsystémy (trakční vedení, napájecí stanice, dálková řídící technika) pravidelnou resp. periodickou servisní činnost včetně modernizací těchto zařízení. Dále nabízíme havarijní resp. poruchový servis s garantovanými lhůtami odstranění závad. Pro tento typ činnosti je naše firma vybavena veškerými mechanizačními a diagnostickými systémy.

Elektrizace železnic

Pronájem mobilních napájecích stanic

Jako výrobce mobilních napájecích stanic nabízíme našim zákazníků zapůjčení resp. pronájem těchto zařízení. Pronájem mobilní napájecí stanice zahrnuje kromě vlastní napájecí stanice umístěné např. do ocelového kontejneru, také její přepravu (po železnic nebo silnici), instalaci, oživení, servis a provoz včetně vyškolení provozního personálu v místě instalace. Zajistíme i projektovou dokumentaci pro nasazení mobilní stanice v rámci  rekonstrukce morálně a technicky zastaralých napájecích stanic.