Přehled certifikátů

  • Společnost je v současné době certifikována dle norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.
  • Od roku 2007 je trolejové vedení typu „J“ z naší produkce certifikováno podle Technických specifikací pro interoperabilitu pro rychlost 250 km/hod.
  • Od roku 2007 je naše trolejové vedení typu „S“ z naší produkce certifikováno podle Technických specifikací pro interoperabilitu pro rychlost 260 km/hod.
  • Rovněž jsme držitelem certifikátu pro proces svařování dle normy ČSN EN ISO 3834-2, a pro provádění ocelových konstrukcí dle ČSN EN 1090-2 pro třídu provedení EXC3, a taktéž jsme držitelem Osvědčení o shodě řízení výroby dle ČSN EN 1090-1+A1.