Historie firmy

1903

Elektrizace první normálněrozchodné trati na území dnešní České republiky z Tábora do Bechyně dle návrhu Františka Křižíka

1928

Elektrizace pražských nádraží s využitím systému pevných trakčních zařízení firem AEG, Brown-Boveri, ČKD, Škoda a Křižík

1949

Začátek elektrizace hlavních tratí v Československu stejnosměrným systémem 3 kV, začátek vývoje vlastních pevných trakčních zařízení

1954

Založení státního podniku Elektrizace železnic Praha jako monopolního dodavatele systému trakčního vedení Československým státním drahám (ČSD) na dobu téměř 40 let, během které se společnost podílela na dodávkách elektrizačních zakázek na území Československa, Maďarska, východ. Německa a Jugoslávie

1992

Zlomový rok, kdy byl státní podnik privatizován a transformován na akciovou společnost vlastněnou zčásti spol. s r.o. Elektrizace dopravy a Státním majetkovým fondem.

2004

Jediným vlastníkem firmy se stává Elektrizace dopravy, spol. s r.o.

2009

Podíly partnerů v Elektrizace dopravy, spol. s r.o. byly prodány spol. EP Industries, a.s.; EP Industries a.s. získala 100% podíl a stala se majoritním vlastníkem Elektrizace železnic Praha a.s.

2019

Leader v oblasti montáže a instalaci pevných trakčních zařízení pro železnici (konvenční i vysokorychlostní)