LOGO SFDI
LOGO EZ

Vybavení drážních vozidel mobilními palubními jednotkami

Naše společnost vybavila vozidla speciální drážní vozidla Tesmec OCPD 001,

(EVN  99549131001-8, 99549131002-6, 99549131003-4, 99549131004-2) mobilními palubními jednotkami ETCS výrobce CAF Signalling.

Dodavatelem zařízení byla společnost TESMEC RAIL S.R.L. s poddodavateli CAF SIGNALING S.L., ČMŽO – elektronika s.r.o. a AŽD Praha s.r.o.

Na tento projekt poskytl částečně finanční prostředky Státní fond dopravní infrastruktury pod názvem akce:

,,Vybavení drážních vozidel Tesmec OCPD001 palubními jednotkami ETCS – ISPROFOND 5113540001“.