Projekce

Elektrizace železnic Praha a. s. zajišťuje kompletní projektantskou činnost pro pevná trakční zařízení, zejména v oblasti projektování trakčních vedení pro železnici a mhd, projektování  napájecích stanic a projektování dálkové řídící techniky (SCADA).

Rozsah projekční činnosti

 • Předprojektová příprava – investiční záměr, studie stavby, dokumentace pro územní rozhodnutí
 • Projekt – dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro zadání stavby, dokumentace pro provedení stavby, realizační dokumentace stavby, dokumentace skutečného provedení stavby

Projektanské činnosti

 • Statické výpočty konstrukcí a prvků trakčního vedení
 • Energetické výpočty a simulace pro pevná trakční zařízení (trakční vedení a napájecí stanice)
 • Projektová činnost v rozsahu výrobního a montážního programu EŽ, tvorba a správa  sestav trakčního vedení
 • Geodetické a zeměměřičské práce
 • Autorský dozor a kontrola staveb
 • Supervize a kontrola projektové dokumentace
 • Digitalizace, scanování a vektorizace projektové dokumentace
 • Projekční činnost pro zahraniční partnery
 • Vývoj aplikací a software pro automatizované projektování trakčního vedení

Kontaktní osoby

Ing. Richard Lužný – technický ředitel

Richard.Luzny@elzel.cz