Název projektu:Nástroje pro implementaci měničového napájení železnic v trakčních mřížových sítích 25 kV / 50 Hz
Operační program:Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
Dotační program:Aplikace – výzva I.
Číslo projektu:CZ.01.01.01/01/22_002/0000431
Harmonogram:1. 7. 2023 – 30. 6. 2026
Vývoj softwaru pro nastavování parametrů SFC

Cílem projektu je vytvoření komplexního nástroje pro navrhování, realizaci a provoz technologie statického frekvenčního měniče (SFC) – uplatněného v železničním trakčním napájení, kdy SW modelování a predikce mají pro optimálně navrženou technologii napájení s SFC dva základní výstupy:

1) nastavení regulačních křivek SFC pro dosažení bezproblémové spolupráce zdrojů a efektivity celého energetického systému (oblast běžné zátěže)

2) výpočty nastavení ochran sítě, které jsou principiálně důležité z důvodu elektrické bezpečnosti, oblast zkratů / poruch.