Komponenty trakčního vedení

Elektrizace železnic Praha a. s. je výrobcem komponentů trakčního vedení s 60-ti letou tradicí. Výrobní program komponentů je rozdělen dle použití na komponenty pro železnici a mhd. Přehled vyráběných komponentů je uveden v katalogu. Aplikace a použití komponentů je popsána v sestavách trakčního vedení pro železnici nebo v sestavách trakčního vedení pro městskou hromadnou dopravu. Všechny komponenty vyráběné naší společností prochází během výrobního procesu různými stupni kontrol, které odpovídají integrovanému systému řízení jakosti a kvality. Vlastní výroba je umístěna do výrobního závodu v České Třebové, kde je umístěn i centrální zásobovací sklad.

Přehled vyráběných komponent TV

 • komponenty pro napájecí a proudové vedení (katalog skupiny A, B)
 • komponenty pro zesilovací a obcházecí vedení (katalog skupina C)
 • komponenty izolační, izolátory, omezovače přepětí (katalog skupiny D, E)
 • komponenty pro předmontáž prvků TV (katalog skupina F)
 • elektrotechnické komponenty, ochranné a bezpečnostní (katalog skupiny G, H)
 • komponenty kotevní a universální, vodiče, lana, dráty (katalog skupiny K, L)
 • komponenty pro optické vedení, osvětlení (katalog skupina M)
 • komponenty pro napínání, kotvení, táhla, spojky, třmeny, kotvy a břevna (katalog skupiny N, P, R)
 • komponenty pro spojování, šrouby, svorníky (katalog skupina S)
 • komponenty pro trolejová vedení (katalog skupina T)
 • komponenty pro pevná kotvení, podélná, příčná a závěsy (katalog skupiny U, V)
 • nářadí a pomůcky pro TV (katalog skupina W)
 • stožáry a ocelové konstrukce TV (katalog skupina Z)

Kontaktní osoby

Štěpán Křtěnský – stepan.krtensky@elzel.cz
Jiří Svoboda – jiri.svoboda@elzel.cz