Kdo jsme – Charakteristika Elektrizace železnic Praha a.s.

Společnost Elektrizace železnic Praha a.s. se od roku 1954 specializuje na vývoj, projektování, výrobu a montáž pevných trakčních zařízení pro železnici a městskou hromadnou dopravu. Nejdůležitějším produktem jsou trakční vedení pro železnici, tramvajovou a trolejbusovou dopravu.

Dalším významným oborem činnosti společnosti jsou dodávky elektrotechnologických celků pro elektrickou trakci v podobě trakčních napájecích stanic, měníren, spínacích stanic, trafostanic a elektrického předtápěcího zařízení. Tyto technologické celky realizuje v provedení „na klíč“ tzn., že součástí dodávek jsou zařízení dálkového ovládání (SCADA) elektronického zabezpečení objektů, elektrického protipožárního systému, montáže ostatních silnoproudých zařízení např. venkovní osvětlení, elektrický ohřev výhybek, kabelové rozvody nn a vn apod.

Mezi profilové obory společnosti patří i výroba a montáž ocelových konstrukcí pro drážní i energetické aplikace, výroba osvětlovacích stožárů, opracování kovů, včetně povrchových úprav. Ke všem produktům standardně patří kompletní inženýring, který zahrnuje například digitální dokumentaci (3D CADu), testování výrobků dle standardů EU ve zkušebně nebo přímo v místě aplikace. Společnost dále nabízí odborné konzultace, poradenství, zpracování studií a projektové dokumentace všech úrovní.

Společnost neustále prochází soustavnou a komplexní modernizací, při které klade důraz zejména na kvalitu, efektivitu a životnost našich řešení, včetně individuálního a flexibilního přístupu k požadavkům zákazníků. Tyto zásady z Elektrizace železnic Praha a.s. činí jednoho z nejvýznamnějších dodavatelů v rámci železniční infrastruktury v České republice.