Akreditovaná zkušební laboratoř

Akreditovaná zkušební laboratoř pro mechanické zkoušky Elektrizace železnic Praha a. s. slouží k testování vlastních výrobků a komponentů pro trakční vedení, ale je k dispozici pro testování ostatní subjektům, například k analýzám a posudkům při stanovování příčin poruch a závad částí provozovaných trakčních vedení na železnici a v městské hronadné dopravě.

Vnitřní zkušební laboratoř

Zkušební laboratoř Elektrizace železnic Praha a.s. je akreditována Českým institutem pro certifikaci (dle ČSN EN ISO/IEC 17025 od roku 2000) a do její působnosti patří provádění tahových (tlakových) zkoušek armatur a prvků trakčního vedení železničních, tramvajových a trolejbusových tratí a venkovních vedení v tomto rozsahu: kontrola rozměrů, měření tloušťky žárových povlaků zinku magnetickou metodou, přezkoušení šroubových spojů armatur, pevnosti uchycení vodiče, zkouška únosnosti v tahu a kombinovaném namáhání, zkouška prokluzování a v neposlední řadě zkouška mechanické pevnosti konstrukčních prvků. Maximální tah (tlak) 100 kN s přesností měření ± 1 %, maximální délka zkoušeného předmětu je 3 200 mm, předvolené nebo individuální zkoušky v silové i polohové vazbě.

Výstupem z provedené zkoušky je akreditovaný protokol. Dle požadavku zákazníků je možné protokol doplnit grafickým záznamem zkoušky, fotodokumentací či videozáznamem.

Venkovní zkušební laboratoř

Zde se provádí zkoušky předmětů větších rozměrů. Zatěžování se realizuje pomocí mobilního hydraulického agregátu a přenosných tenzometrů. Zatěžování je omezeno na 50 kN.

Zkušebna je vybavena tímto zařízením:

  • Tvrdoměr / Wolpert Wilson Instruments / Testor MRD 600, 20-100 HRC
  • Lineární výškoměr  LH – 600D + granitový stůl
  • Drsnoměr SJ – 201P

Kontaktní osoby

Jiří Přibyl – Jiri.Pribyl@elzel.cz