Rozváděče NN – VN – VVN

Výroba NN rozváděčů dle ČSN EN 61439-1 ed. 2

Výroba skříňových typových rozváděčů označení:

 • RH určeného pro napájení silových el. rozvodů včetně kompenzace.
 • RO určeného pro ovládací, signalizační a regulační el. rozvody.
 • RX určeného pro přechodové a svorkovnicové rozvody.

Výroba oceloplechových rozváděčů OCEP označení:

 • RHO pro napájení silových el. rozvodů včetně kompenzace.
 • ROO obecně pro ovládací, signalizační a regulační el. rozvody.
 • RXO pro přechodové a svorkovnicové rozvody.

Výroba rozváděčů v plastových skříních označení:

 • MH pro napájení silových el. rozvodů.
 • MO obecně pro ovládací, signalizační a regulační el. rozvody.
 • MX-O obecně pro přechodové a svorkovnicové rozvody.

Výroba VN rozváděčů dle ČSN EN 50123-1 ed. 2 (do 3 kV DC), ČSN EN 62271-200 ed. 2 (do 52 kV AC)

 • Výroba skříňových vn rozváděčů pod typovým označením EZB-3 kV DC určených pro rozvod stejnosměrného proudu v trakčních napájecích a spínacích stanicích soustavy  2 – 3 kV DC/IT a plnící funkci chránění trakčního vedení na železnici.
 • Výroba skříňových vn rozváděčů pod typovým označením EZB-M určených pro rozvod stejnosměrného proudu v trakčních napájecích a spínacích stanicích soustavy 750 V DC/IT a plnící funkci chránění trakčního vedení na tratích MHD.
 • Výroba vn měničů pod typovým označením EZB-U, řízené a neřízené měniče pro trakční napájecí stanice (750 V, 1500 V, 3000 V).
 • Výroba skříňových vn rozváděčů pod typovým označením EZB-AC určených pro rozvod střídavého proudu v trakčních napájecích a spínacích stanicích soustavy 1PEN 50 Hz 27 kV/TN-C,  1PEN 16 2/3 Hz 17,5 kV/TN-C a plnící funkci chránění trakčního vedení na železnici.
 • Výroba vn blokových traťových trafostanic pod typovým označením TS7 –Azi  určených pro rozvod 6-22 kV AC, IT s frekvencí 50/75 Hz k napájení zabezpečovacích zařízení na železnici.
 • Výroba vn skříňových rozváděčů pod typovým označením EPZ-3 kV AC 50 Hz, EPZ-3 kV DC určených pro předtápění železničních osobních vozů.
 • Výroba vn rozváděčů v plastových skříních typu G I-II/I-IV určených pro ukončení  zpětných kabelů všech trakčních systémů.
 • Výroba atypických nn rozváděčů i vn rozváděčů pro speciální účely, retrofit vn rozváděčů 6 kV až 35 kV, speciální konstrukce pro el. přístroje, kobkové rozvodny.
 • Výroba kontejnerových a převozných trakčních napájecích stanic pro standardní trakční soustavy
 • Výroba zařízení pro elektrický ohřev výhybek EOV

Kompletace nn nástaveb pro vn rozváděče plněné plynem SF6

Výroba atypických nn rozváděčů a nn rozváděčů pro speciální účely, speciální konstrukce pro el. přístroje

VVN rozváděče

Provádíme montáže VVN technologií, včetně výroby ovládacích rozváděčů nn pro VVN, kompletace nn nástaveb pro vn rozváděče plněné plynem SF6 apod.

Kontaktní osoby

Václav Boček – vaclav.bocek@elzel.cz
Richard Lužný – richard.luzny@elzel.cz
Jiří Svoboda – jiri.svoboda@elzel.cz