Technologické celky

Technologická zařízení

Komplexní dodávky a montáže, a jejich rekontrukce a údržba:

 • Trakčních spínacích stanic a měníren pro soustavu 3 kV DC včetně rozvoden 110 kV, 22 kV, 6 kV AC a řídicích systémů
 • Trakčních spínacích stanic a transformoven pro soustavu 25 kV AC včetně rozvoden 110 kV
 • Filtračně – kompenzačních zařízení a řídicích systémů
 • Trakčních měníren pro systémy MHD 600 V / 750 V DC
 • Skříňových rozváděčů vlastní konstrukce pro systémy 3 kV DC, 600 V / 750 V DC a 25 kV AC
 • Distribučních transformačních stanic vvn, vn a nn venkovního i vnitřního provedení
 • Rozvoden vn v provedení kobkovém, skříňovém i zapouzdřeném plynem SF 6
 • Rozváděčů nn včetně kompenzačních zařízení
 • Elektrických předtápěcích zařízení pro železniční vozy
 • Elektrického ohřevu výhybek
 • Motorových pohonů a odpojovačů
 • Dálkové řídící techniky
 • Elektrického ohřevu nástupišť MHD