Motorový pohon

Motorový pohon MPP 2000/200i

Elektrický motorový pohon MPP 2000/200i je zařízení pro místní, dálkové, ústřední a ruční ovládání úsekových odpojovačů. Osvědčil se především na železnici, je však určen i pro použití v městské dopravě a v energetice.

Pohon je dodáván ve dvou základních provedeních – v plastové nebo kovové skříni. Skříň je uzamykatelná rozváděčovým zámkem a na nosnou konstrukci je upevněna čtyřmi šrouby M10. Ve skříni je umístěn poháněcí mechanismus spolu s připojovací svorkovnicí a ovládacími prvky. Pohonnou část tvoří trojfázový asynchronní motor s kotvou nakrátko a s pomocným kondenzátorem, v DC provedení sériový komutátorový motor. Otáčky rotoru jsou pomocí převodovky přenášeny na pohybový šroub s maticí, která je pevně spojena s výsuvnou pinolou. Pinola je zakončena vidlicí, ke které se připojuje táhlový systém ovládání odpojovače. V případě potřeby je možno s pohonem manipulovat pomocí místního elektrického ovládání třípolohovým přepínačem, případně ruční klikou.

Vlastnosti pohonu:

 • vestavěná ochrana proti mechanickému přetížení nastavitelnou mechanickou spojkou
 • zdvih nastavitelný koncovými spínači
 • široký sortiment napájecích napětí: AC 230 V nebo DC 230 V, 110 V, 24 V, 12 V
 • široké možnosti připojení 3 až 6žilovým kabelem, v závislosti na požadavku na místní elektrické ovládání a dálkovou signalizaci polohy odpojovače
 • vestavěné topné těleso spínané termostatem pro zajištění funkčnosti při nízkých teplotách
 • dvířka vybavená koncovým spínačem

Základní technické údaje:

 • síla na táhle: max. 2 300 N
 • přestavná rychlost: 20 mm/s
 • maximální zdvih: 200 mm
 • hmotnost pohonu: 35 kg
 • pracovní teplota: -25° C až +55° C
 • krytí IP 44
 • dvojitá izolace (pouze plastová skříň)