Bloková transformovna

Bloková transformovna 25/0,4 kV, 50 Hz (EOV-EŽ-Tr) slouží jako napájecí zdroj např. pro elektrický ohřev výhybek z jednofázové trakční proudové soustavy 1 PEN AC 25 kV, 50 Hz / TN-C.

Skříň trafostanice je konstruována jako přízemní uzavřený prostorový skelet. Krytí skříně je IP 43. Skříň tvoří svařenec z plechu ALUZINK.  Dolní část skříně trafostanice tvoří podstavec vysoký 60 mm. Veškeré části skříně, včetně střešního dílu jsou vně i uvnitř opatřeny povrchovou úpravou nátěrem. Vnější povrch skříně je opatřen omítkovou barvou. Vnitřní část střešního dílu je opatřena speciálním nátěrem pohlcujícím atmosférickou vlhkost.

Skříň je rozdělena do dvou samostatných oddílů vn/nn, které jsou od sebe odděleny izolační přepážkou. Vn i nn oddíly májí samostatné uzamykatelné dveře. Po otevření dveří je možné vn oddíl opatřit průhledným krytem pro zajištění krytí IP 20.

Přívod z trakčního vedení soustavy 25 kV  je veden z dálkově ovládaného úsekového odpojovače přes vstupní  vn pojistku a bleskojistku do vn oddílu na připojovací praporce olejového hermetizovaného transformátoru 25/2 x 0,23/2 x 0,2 kV. Olejový hermetizovaný transformátor má oddělené vinutí vn / nn podle požadavku ČSN 34 1500 ed.2 a vyvedený střed sekundárního vinutí. Připojení zpětného pólu transformátoru ke kolejnici se po instalaci EOV-EŽ-Tr musí provést v souladu s požadavky ČSN EN 31500 ed.2.

Vývod ze sekundárního vinutí olejového hermetizovaného transformátoru 25/2x 0,23/2x 0,2 kV, 50 Hz je veden do nn oddílu, kde je umístěn plastový napájecí rozváděč  a oddělovací transformátor.  Oddělovací transformátor slouží pro napájení pomocných obvodů nn.

Technické parametry:

Materiál : aluzinek
Stupeň krytí: IP 43/00 (IP 43/20)
Rozměry (šxhxv): 1100 x 1500 x 2200 mm
Mechanická odolnost: IK 30
Provozní teplota: -50 oC ÷ + 40 oC
Jmenovité napětí – hlavní obvody: 25 /2x 0,23 ;/2x 0,2 kV
Jmenovité izolační napětí vn/nn oddíl: 29/0,8 kV
Výdržné zkušebnízkušební napětí (50 Hz) vn/nn oddíl: 80/2,5 kV
Impulzní výdržné napětí vn/nn oddíl: 180/8 kV
Norma: ČSN EN 62271-202