Vývoj a konstrukce

Elektrizace železnic Praha a. s. vyrábí široké spektrum výrobků pro aplikaci v pevných trakčních zařízeních na železnici a městské hromadné dopravě. Aby naše výrobky byly na trhu konkurence schopné, věnujeme velkou pozornost jejich návrhu a vývoji, v souladu se stavem techniky, životním prostředím a požadavky našich zákazníků. V neposlední řadě nás zajímá životní cyklus námi dodaných výrobků a zařízení společně s ekonomickou efektivitou v provozu.

Vývojové činnosti

  • Návrh konstrukčních prvků a sestav trakčního vedení, digitální modely (3D CAD/CAM)
  • Statické výpočty konstrukcí (MKP) a simulace chování prvků trakčního vedení
  • Mechanické zkoušky součástí a konstrukcí ve vlastní akreditované zkušebně
  • Vývoj nových komponent pevných trakčních zařízení pro železnici, tramvaje a trolejbusy
  • Zpracování odborných studií, posudků a technických návrhů
  • Návrh a konstrukce skříňových rozváděčů nn, vn pro trakční napájecí stanice
  • Návrh a konstrukce vn měničů (řízené i neřízené) pro trakční napájecí stanice
  • Návrh systémů řízení (MŘS, DŘT) pro trakční napájecí stanice
  • Elektrické testy přístrojů a rozváděčů ve vlastní zkušebně dle norem EN – zkoušky kusové , typové
  • Testování a analýza elektrických parametrů provozovaných elektrických zařízení (zkratové zkoušky, měření dotykových napětí, kvalita odběru elektrické energie atd.)

Kontaktní osoby

Ing. Václav Boček –⁠ systémový inženýr

vaclav.bocek@elzel.cz

 
Ing. Štěpán Křtěnský – vedoucí střediska technického rozvoje⁠ 

stepan.krtensky@elzel.cz