• Společnost Elektrizace železnic Praha a.s. je součástí skupiny EP INDUSTRIES, která patří mezi nejvýznamnější průmyslová uskupení v České republice. Zahrnuje celou řadu podniků, které působí v segmentech energetického strojírenství, dopravní infrastruktury a automobilového průmyslu.
  • Skupina Elektrizace železnic Praha a.s. včetně svých majetkových účastí v ČR a SR zaměstnává celkem cca 700 zaměstnanců zaměstnaných na ředitelství společnosti, střediscích a v organizačních složkách.
  • V zahraničí společnost realizuje svoje podnikatelské aktivity prostřednictvím organizačních složek a zástupců.