Indikátor napětí

Indikátor napětí (IN EŽ) je soubor zařízení pro řízení světelného znaku návěstidla „Stáhněte sběrač“ v závislosti na poloze rychlovypínačů. Do tohoto souboru zařízení náleží kabelové nebo bezdrátové (rádiový přenos) propojení a pro SŽDC schválený světelný indikátor s návěstí „Stáhněte sběrač“.

Indikátor napětí indikuje vznik napěťového rozdílu na elektrickém dělení. Tato informace se přenáší kabelovým rozvodech nebo rádiovým přenosem k návěstidlu „Stáhněte sběrač“. Svítící návěstní znak značí, že na elektrickém dělení může být napěťový rozdíl vyvolaný beznapěťovým stavem jedné ze sekcí a naopak zhasnutý světelný znak značí, že obě sekce elektrického dělení mají stejné napětí. K nebezpečnému napěťovému rozdílu na dělení před trakční měnírnou, resp. spínací stanicí, tedy dochází pouze při stavu, kdy jeden napáječ určený pro příslušnou kolej je zapnut, druhý napáječ pro tutéž kolej je vypnut a není sepnut úsekový odpojovač určený pro překlenutí elektrického dělení koleje. Přičemž není-li instalován IN-EŽ je nutné stahovat sběrač na každém elektrickém dělení u každé trakční měnírny a spínací stanice.

IN EŽ je standardně dodáván v zapojení pro dvojkolejnou trať, tzn. uvažuje se s napájením trakčního vedení čtyřmi napáječovými rychlovypínači.  V případě napájení tří a vícekolejných tratí se použije další ovladač. IN EŽ je napájeno ze stejnosměrné části vlastní spotřeby 110 V DC (48 V DC) trakční měnírny nebo spínací stanice.

Hlavní část IN EŽ tvoří ovladač. Ovladač je soubor elektrických zařízení, umožňujících kromě automatického ovládání světelného znaku návěstidla „Stáhněte sběrač“ na základě vyhodnocení napěťového rozdílu také místní, dálkové a popřípadě i ústřední dálkové řízení z elektrodispečinku. Soubor elektrických zařízení je umístěn v plastové rozvodnici s krytím IP 44/00.

Komunikace s nadřazenými systémy je pomocí protokolů:

  • EN 60870-5-101 (IEC 60870-5-101)
  • EN 60870-5-104 (IEC 60870-5-104)

Technické parametry ovladače:

Materiál: plast
Stupeň krytí: IP 44/00
Třída izolace: II
Mechanická odolnost: IK 10
Provozní teplota: -5 oC ÷ +40 oC
Barva: šedá RAL7035
Jmenovitý trvalý proud zařízení: 3 A
Jmenovitý kmitočet: 50 – 60 Hz
Maximální vyzářený výkon při 25 oC: 77 W
Jmenovité napětí hlavní obvody / pomocné obvody:
2 – 110 V DC IT resp. 2 – 48 DC IT / 2 -24 V DC IT
Jmenovité izolační napětí: 300 V
Dielektrické střídavé zkušební napětí: 2 kV
Impulzní napětí: 4,5 kV
Norma: ČSN EN 60439-1 ed.2