ZPŮSOB OZNAMOVÁNÍ 

Pokud máte podezření na protiprávní jednání, ke kterému dochází ve společnosti Elektrizace železnic Praha a.s., máte možnost jej oznámit. Doporučujeme přednostní využití interního oznamovacího systému. Způsoby oznámení v rámci interního oznamovacího systému jsou následující: 

  1. písemně, prostřednictvím chráněného webového rozhraní přístupného z adresy https://elektrizacezeleznicpraha.whistlelink.com,
  2. ústně, a to pořízením zvukové nahrávky prostřednictvím chráněného webového rozhraní přístupného z adresy https://elektrizacezeleznicpraha.whistlelink.com nebo osobním oznámením příslušné osobě. Osobní schůzku si můžete sjednat prostřednictvím kontaktních údajů příslušné osoby.

Elektrizace železnic Praha a.s. nepřijímá oznámení od osob, které jsou pro Elektrizaci železnic Praha a.s. činné jinak než v zaměstnaneckém poměru, v rámci odborné praxe, stáže nebo dobrovolnické činnosti. Oznámení od jiných osob nebudou ze strany Elektrizace železnic Praha a.s. řešena. 

Oznámení je možno učinit rovněž prostřednictvím externího oznamovacího systému vedeném u Ministerstva spravedlnosti, a to vyplněním formuláře dostupného z https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/. Pro co nejrychlejší a nejefektivnější řešení oznámení doporučujeme využít interní oznamovací systém.    

Společnost Elektrizace železnic Praha a.s. není dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů povinna přijímat anonymní oznámení. Pro usnadnění prošetřování prosíme o uvedení jména a pracovní pozice, případně jiných údajů umožňujících Vaši identifikaci. Prošetření anonymních oznámení není však vyloučeno, budou-li se jevit jako důvodné.

Příslušná osoba

Oznámení ve společnosti Elektrizace železnic Praha a.s. řeší pouze určené příslušné osoby. Příslušnými osobami jsou:

Michal Nulíček, tel: +420 603 180 360, e-mail: nulicek@rowan.legal

Anna Cervanová, tel: +420 724 943 003, e-mail: cervanova@rowan.legal

Magdaléna Králová, tel: +420 601 088 663, e-mail: kralova@rowan.legal

Kontaktní údaje slouží pouze k zodpovídání dotazů týkajících se oznamování nebo ke sjednání osobní schůzky s příslušnou osobou. Tyto údaje nejsou určeny k podávání oznámení.  Pro podání oznámení využijte některý ze způsobů oznámení uvedený v sekci ZPŮSOB OZNAMOVÁNÍ.