TV pro železnici

Trolejová vedení pro železnici 25 kV AC, 3 kV DC, 1,5 kV DC

  • Trolejové vední hlavní sestavy do rychlosti 200 km/h (pro hlavní tratě s vyššími rychlostmi) – svislé řetězovkové plně kompenzované s přídavným lanem
  • Trolejové vedení vedlejší sestavy do rychlosti 120 km/h (pro vedlejší koleje stanic a tratě s nižšími rychlostmi) – svislé řetězovkové plně kompenzované
  • Prosté trolejové vedení do rychlosti 90 km/h (pro málo vytížené vedlejší tratě, vedlejší koleje stanic, odstavná a nákladová kolejiště, vlečky) – kompenzované, v přímých úsecích a v obloucích s velkým poloměrem doplněné závěsným lanem
  • Šikmé trolejové vedení do rychlosti 100 km/h (pro vedlejší tratě se složitými směrovými poměry) – řetězovkové plně kompenzované, možná kombinace se svislým řetězovkovým vedením v přímých úsecích

Vedení je zavěšeno na individuálních nebo skupinových podpěrách (brány, převěsy).
Ocelové stožáry a konstrukce jsou opatřeny metalizací, případně ochranným nátěrem. V závislosti na energetických výpočtech lze všechna vedení doplnit zesilovacím vedením (DC soustavy), nebo zpětným vodičem (AC soustavy) zavěšeným na podpěřách trakčního vedení.