Ocelové konstrukce

Elektrizace železnic Praha a. s. je výrobcem ocelových konstrukcí zejména pro trakční vedení na železnici a v městské hromadné dopravě, venkovní rozvodny vn a vvn a pro další obslužné a montážní zřízení v dopravě (např. návěstní krakorce, lávky). Přehled vyráběných ocelových konstrukcí pro trakční vedení je uveden v katalogu. Aplikace a použití komponentů je popsána v sestavách trakčního vedení pro železnici nebo v sestavách trakčního vedení pro městskou hromadnou dopravu. Všechny ocelové konstrukce vyráběné naší společností prochází během výrobního procesu různými stupni kontrol, které odpovídají integrovanému systému řízení jakosti a kvality ISO 9001. Vlastní výroba je umístěna do výrobního závodu ve Vlkově u Tišnova.

Přehled vyráběných kostrukcí

  • příhradové a trubkové stožáry trakčního vedení na železnici (do max. délky 14 m)
  • příhradové a trubkové osvětlovací stožáry (do max. délky 25 m)
  • ocelové konstrukce závěsů optického kabelu na TV
  • konstrukce pro osvětlení na stožárech TV
  • ocelové konstrukce pro trakční vedení MHD
  • atypické ocelové konstrukce pro investiční výstavbu
  • atypické ocelové konstrukce pro železnici, návěstní lávky a krakorce pro zab. zařízení
  • výroba ocelový konstrukcí pro energetiku (vn a vvn), stožáry, podpěrné konstrukce do rozvoden

Kontaktní osoby

Štěpán Křtěnský – stepan.krtensky@elzel.cz
Josef Voborný –josef.voborny@elzel.cz