Pult ovládání zařízení

Pult ovládání zařízení (POZ EŽ) je univerzální ovládací rozváděč sloužící k ústřednímu a dálkovému ovládání úsekových odpojovačů trakčního vedení libovolné trakční napájecí soustavy anebo jiného zařízení podobného charakteru. Úsekové odpojovače však musí být osazeny elektromotorickými pohony typu MPP 2000/200i. Jde o typový výrobek, který je navržen, vyroben a typově odzkoušen EŽ Praha a.s.

POZ EŽ se dodává podle počtu ovládaných úsekových odpojovačů ve variantě 8, 16, 24, a 32. Rozměry a hmotnosti jednotlivých variant jsou uvedeny v tabulce níže.

Typ zařízení (POZ EŽ)Výška x hloubka a šířka [mm]Počet ovládaných úsekových odpojovačů
POZ 8 EŽ700 x 260 x 4601 ÷ 8
POZ 16 EŽ700 x 360 x 5909 ÷ 16
POZ 24 EŽ700 x 360 x 59017 ÷ 24
POZ 32 EŽ700 x 360 x 59025 ÷ 32

POZ EŽ tvoří rozvodnice z termoplastu, kde v zadní části je upevněná montážní deska, v přední části jsou dvířka. Za průhlednými dvířky je krycí deska, kterou prostupuje dotykový panel a přepínač „dálkově“ / „ústředně“. Z dotykového panelu POZ EŽ lze ovládat venkovní úsekové odpojovače, jde v tomto případě o dálkové řízení, které je možné po přepnutí přepínače do polohy „dálkově“. V tomto režimu se blokuje ústřední (elektrodispečink) ovládání úsekových odpojovačů. Za krycí deskou je PLC a nn elektrovýzbroj.

Součástí POZ EŽ je i komunikační rozhraní RS 485, případně ethernet, pro připojení k nadřazenému řídicímu systému (DŘT). Přenos dat do nadřazeného řídicího systému je metalicky nebo po optickém kabelu. Při metalické cestě je instalován v POZ EŽ oddělovací převodník.

Komunikace s nadřazeným systémem je možná pomocí protokolů:

  • EN 60870-5-101 (IEC 60870-5-101)
  • EN 60870-5-104 (IEC 60870-5-104)