Pořízení dvou drážních výrobních a montážních jednotek.

Naše společnost v srpnu 2021 podala žádost o finanční podporu, z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu, pro projekt „Inovace trakčního vedení pro rychlost 200 km/h a více“, která byla schválena pod reg. č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_373/0027152. Hlavním cílem projektu bylo pořízení dvou drážních výrobních a montážních jednotek ve složení vždy dvou víceúčelových vozidel OCPD001_CZ a jednoho vloženého rozvinovacího vozu, který je natahovací jednotkou s konstantním tahem – CTSU211, určených ke zhotovení inovovaného trakčního vedení inovativním výrobním procesem. Projekt nám dále umožnil aplikovat dosažení výsledků ukončeného vývoje v oblasti nových komponent trakčního vedení i nasazení výpočetní metody délky věšáků s jejich předvýrobou v našem výrobním středisku v České Třebové. Ve výběrovém řízení na dodávku drážních výrobních a montážních jednotek uspěl renomovaný výrobce z Itálie společnost Tesmec Rail S.r.l. Výroba takto speciálních drážních jednotek zabrala bezmála rok, kdy následuje neméně náročná fáze schvalování jejich provozu na tratích v ČR a na Slovensku. Zde je třeba dodat, že se jedná zejména o schvalovací proces hnací jednotky OCPD, která musí splňovat nejen technické požadavky na interoperabilitu, ale i další národní bezpečnostní a provozní předpisy správce infrastruktury. Vozidlo OCPD001_CZ je vybaveno mobilní částí vlakových zabezpečovačů typu LS06 a ETCS CAF AURIGA. Na dodávce a instalaci vlakových zabezpečovačů se podíleli jako subdodavatelé společnosti AŽD Praha s.r.o. a ČMŽO – elektronika s.r.o. Na začátku roku 2023 byl v rámci schvalování s drážními jednotkami zahájen zkušební provoz a mohly být zapojeny do výrobního a montážního procesu. Jako pilotní nasazení speciálních drážních jednotek byl vybrán úsek IV. tranzitního železničního koridoru Sudoměřice – Votice spadající do Transevropské dopravní sítě TEN-T. Právě tento traťový úsek Správa železnic vybrala jako jeden z pilotních pro zvýšení traťové rychlosti v rámci probíhající modernizace z 160 km/h na 200 km/h. Zde tyto výrobní a montážní jednotky v 04/2023 dokončily realizaci inovovaného trakčního vedení, ověřily jak sjízdnost, tak správnost montáže. Byl tak splněn základní předpoklad pro dosažení této rychlosti při plánovaném měření parametrů inovovaného trakčního vedení měřícím vozem. Při realizaci inovovaného trakčního vedení v tomto úseku byly realizovány vyšší tahy ve vodičích a s tím související nasazení vodičů s vyšší mechanickou odolností.

Fotodokumentace z realizace inovovaného trakčního vedení v rámci t.ú. Sudoměřice – Votice

Další plánovaná realizace inovovaného trakčního vedení inovativním výrobním procesem je v úseku Děvínská Nová Ves – Kúty – státní hranice na Slovensku. Pořízením těchto speciálních drážních jednotek se naší společnosti otevírají nové možnosti, jak efektivně realizovat inovované trakční vedení nejen u nás, ale i v zahraničí. Učinili jsme tak další krok k realizacím inovovaného trakčního na plánovaných Rychlých spojeních Správy železnic s.o., kde je nasazení inovované výrobní metody naprosto nezbytné.