018 Stř. silnoproudu a technologie

Mezi hlavní činnosti střediska 018 patří:

 • Montáže a dodávky technologií trakčních napájecích stanic
 • Montáže a dodávky technologií spínacích stanic (měnírny, transformovny) pro železniční tratě a městskou hromadnou dopravu
 • Realizace kabelových rozvodů do 110 kV včetně
 • Montáže a dodávky technologií elektrického předtápěcího zařízení – EPZ
 • Montáže a dodávky technologií vlastního systému elektrického ohřevu výměn – EOV
 • Výstavba venkovních osvětlení
 • Montáže silnoproudých zařízení
 • Montáže dálkového ovládání trakčních úsekových odpojovačů
 • Montáže a dodávky řídicích systémů elektrických stanic – SKŘ, včetně dálkové řídicí techniky a monitoringu
 • Projektování elektrických zařízení
 • Projektová činnost ve výstavbě
 • Inženýring, konzultace a odborné poradenství
 • Zpracování odborných studií

V areálu střediska je k využití:

1 828 mzastřešených skladových prostor

18 012 mvenkovních skladových ploch (z toho 7 000 m panelové plochy)

vlastní vlečka se zaústěním do žst. Velký Osek

Kontakt:

Elektrizace železnic Praha a.s.
Středisko silnoproudých technologií
Prokopa Holého 759, 281 51 Velký Osek

Tel.: 296 500 180, Fax: 321 795 502
E-mail: hynek.mace@elzel.cz
www.elzel.cz