018 Stř. silnoproudu a technologie

Mezi hlavní činnosti střediska 018 patří:

 • montáže a dodávky technologií trakčních napájecích stanic;
 • montáže a dodávky technologií spínacích stanic (měnírny, transformovny) pro železniční tratě a městskou hromadnou dopravu;
 • realizace kabelových rozvodů do 110 kV včetně;
 • montáže a dodávky technologií elektrického předtápěcího zařízení – EPZ;
 • montáže a dodávky technologií vlastního systému elektrického ohřevu výměn – EOV;
 • výstavba venkovních osvětlení;
 • montáže silnoproudých zařízení;
 • montáže dálkového ovládání trakčních úsekových odpojovačů;
 • montáže a dodávky řídicích systémů elektrických stanic – SKŘ, včetně dálkové řídicí techniky a monitoringu;
 • projektování elektrických zařízení;
 • projektová činnost ve výstavbě;
 • inženýring, konzultace a odborné poradenství;
 • zpracování odborných studií.

V areálu střediska je k využití:

 • 1 828 mzastřešených skladových prostor;
 • 18 012 mvenkovních skladových ploch (z toho 7 000 m panelové plochy);
 • vlastní vlečka se zaústěním do žst. Velký Osek.

Kontakt:

Elektrizace železnic Praha a.s.
Středisko silnoproudých technologií
Prokopa Holého 759, 281 51 Velký Osek

Tel.: 296 500 180
Obchodní ředitel pro oblast Západ: Hynek Máče: hynek.mace@elzel.cz