028 TV Čechy

Středisko 028 – Trakční vedení Čechy zajišťuje práce v rámci střídavého i stejnosměrného systému pro Správu železniční dopravní cesty, pro městskou hromadnou dopravu na území České republiky a v zahraničí, provoz a údržbu trakčního vedení  dep kolejových vozidel pro České dráhy, údržbu trakčního vedení pro Výzkumný ústav železniční, Zkušební centrum Velim.

Mezi hlavní činnosti střediska 028 patří:

 • Montáž a demontáž trakčního vedení pro železniční dopravní cestu
 • Montáž a demontáž trakčního vedení pro MHD (trolejbusy, tramvaje)
 • Modernizace tratí
 • Optimalizace tratí
 • Elektrizace tratí
 • Montáže topných kabelů pro výhřevy zastávek MHD
 • Montáž a demontáž základů stožárů trakčního vedení – kruhové, oválné, patkové, hranolové základy
 • Montáž  a demontáž stožárů a bran trakčního vedení pro dráhu
 • Montáž a demontáž stožárů trakčního vedení pro MHD
 • Montáž a demontáž ramen TV
 • Tažení trolejového drátu, lan, kotvení
 • Ukolejnění
 • Montáže optického kabelu (ZOK)
 • Renovace nátěrů ocelových konstrukcí
 • Údržba trakčního vedení

V areálu střediska je k využití:

1 828 m2 zastřešených skladových prostor
18 012 m2 venkovních skladových ploch (z toho 7 000 m2 panelové plochy)
vlastní vlečka se zaústěním do žst. Velký Osek

Kontakt:

Elektrizace železnic Praha a.s.
Středisko 028 TV Čechy
Prokopa Holého 759, 281 51 Velký Osek

Tel.: 296 500 280, Fax: 321 795 502
E-mail: petr.stehlik@elzel.cz
www.elzel.cz