028 TV Čechy

Mezi hlavní činnosti střediska 028 patří:

 • montáž a demontáž trakčního vedení pro železniční dopravní cestu;
 • montáž a demontáž trakčního vedení pro MHD (trolejbusy, tramvaje);
 • modernizace tratí;
 • optimalizace tratí;
 • elektrizace tratí;
 • montáže topných kabelů pro výhřevy zastávek MHD;
 • montáž a demontáž základů stožárů trakčního vedení – kruhové, oválné, patkové, hranolové základy;
 • montáž  a demontáž stožárů a bran trakčního vedení pro dráhu;
 • montáž a demontáž stožárů trakčního vedení pro MHD;
 • montáž a demontáž ramen TV;
 • tažení trolejového drátu, lan, kotvení;
 • ukolejnění;
 • montáže optického kabelu (ZOK);
 • renovace nátěrů ocelových konstrukcí;
 • údržba trakčního vedení.

V areálu střediska je k využití:

 • 1 828 m2 zastřešených skladových prostor;
 • 18 012 m2 venkovních skladových ploch (z toho 7 000 m2 panelové plochy);
 • vlastní vlečka se zaústěním do žst. Velký Osek.

Kontakt:

Elektrizace železnic Praha a.s.
Středisko 028 TV Čechy
Prokopa Holého 759, 281 51 Velký Osek

Tel.: 296 500 280
Vedoucí střediska: Petr Stehlík: petr.stehlik@elzel.cz