071 VP Česká Třebová

Středisko 071 v České Třebové má dlouholetou tradici ve výrobě a montážích trakčních systémů pro dráhy a městskou hromadnou dopravu. Dalším odvětvím firmy je výroba a montáž rozváděčů a technologických celků, a to jak pro dopravu (státní dráhy, městská hromadná doprava, letiště, příměstská železnice, metro), tak pro ostatní odvětví (například plynařský průmysl) nebo civilní sektor (rozváděče pro napájení obchodních domů či administrativních budov). Paralelně s touto výrobou zde probíhá výroba prvků trakčního vedení a také výroba dílců a elektro prvků pro automobilový průmysl (autobusy, trolejbusy, elektrobusy).  Mimo tento výrobní program je zde soustředěno zásobování celé firmy, které je zajišťováno pomocí logistického centra.

Mezi hlavní činnosti střediska 071 patří:

 • Výroba rozváděčů NN a VN, provádění napěťových a proudových zkoušek
 • Výroba součástí a prvků trakčního vedení pro železnici a MHD
 • Výroba součástí pro automobilový průmysl
 • Výroba montovaných a svařovaných konstrukcí na zakázku
 • Dělení materiálu, tváření kovů za studena, obrábění
 • Sváření
 • Tryskání, pískování, odmašťování, lakování
 • Značení přístrojů a kabelů, vyřezávání fólií na plotru
 • Akreditovaná zkušební laboratoř – vnitřní zkušební laboratoř se zkušebním trhacím strojem – provádění tahových (tlakových) zkoušek, max. 100 kN, max. délka předmětu 3.200 mm.
Elektrizace železnic

Výroba rozváděčů NN a VN, provádění napěťových a proudových zkoušek

Výroba NN rozváděčů dle ČSN EN 61439-1 ed. 2

 • Výroba skříňových typových rozváděčů:
  • pro napájení silových el. rozvodů včetně kompenzace.
  • pro ovládací, signalizační a regulační el. rozvody.
  • pro přechodové a svorkovnicové rozvody.
 • Výroba oceloplechových rozváděčů OCEP:
  •  pro napájení silových el. rozvodů včetně kompenzace.
  •  obecně pro ovládací, signalizační a regulační el. rozvody.
  •  pro přechodové a svorkovnicové rozvody.
 • Výroba rozváděčů v plastových skříních:
  • pro napájení silových el. rozvodů.
  • obecně pro ovládací, signalizační a regulační el. rozvody.
  • obecně pro přechodové a svorkovnicové rozvody.

Výroba VN rozváděčů dle ČSN EN 50123-6 ed. 2, ČSN EN 62271-200 ed. 2

 • Výroba skříňových vn rozváděčů pod typovým označením EZB-3 kV DC určených pro rozvod stejnosměrného proudu v trakčních napájecích a spínacích stanicích soustavy 2 – 3 kV DC/IT a plnící funkci chránění trakčního vedení na tratích Českých drah.
 • Výroba skříňových vn rozváděčů pod typovým označením EZB-M určených pro rozvod stejnosměrného proudu v trakčních napájecích a spínacích stanicích soustavy 750 V DC/IT a plnící funkci chránění trakčního vedení na tratích MHD.
 • Výroba skříňových vn rozváděčů pod typovým označením EZB-U (Měnič) určených pro napájení trakčního vedení stejnosměrné proudové soustavy 2 – 3 kV DC/IT Českých drah.
 • Výroba skříňových vn rozváděčů pod typovým označením EZB-AC určených pro rozvod střídavého proudu v trakčních napájecích a spínacích stanicích soustavy 1PEN 50 Hz 27 kV/TN-C, 1PEN 16 2/3 Hz 17,5 kV/TN-C a plnící funkci chránění trakčního vedení na tratích Českých drah a jiných zahraničních drahách.
 • Výroba vn kioskových aluzinkových traťových trafostanic pod typovým označením TS7 –Azi určených pro rozvod 6 kV AC, IT s frekvencí 50/75 Hz k napájení zabezpečovacích zařízení na tratích Českých drah.
 • Výroba vn betonových transformoven pod typovým označením TS–3M-B určených pro rozvod 6 kV AC, IT s frekvencí 50/75 Hz k napájení zabezpečovacích zařízení na tratích Českých drah.
 • Výroba vn rozváděčů pod typovým označením EPZ-3 kV AC 50 Hz, EPZ-3 kV DC určených pro předtápění železničních vozidel sloužících k přepravě osob.
 • Výroba vn rozváděčů v plastových skříních typu GI-II/I-IV určených pro ukončení minus pólu napěťové soustavy 3 kV DC/IT.
 • Výroba atypických vn rozváděčů, vn rozváděčů pro speciální účely, retrofit vozíku 6 kV a 22 kV rozváděče IRODEL, speciální konstrukce pro el. přístroje, kobkové rozvodny.Kompletace nn nástaveb pro vn rozváděče plněné plynem SF6.Výroba atypických nn rozváděčů a nn rozváděčů pro speciální účely, speciální konstrukce pro el.přístroje.

V areálu střediska je k využití:

Celková výrobní plocha 4 100 m2
Zastřešené skladové plochy 2 170 m2
Venkovní skladové plochy 12 000 m2
Vlastní vlečka s vyústěním do žst. Česká Třebová

Kontakt:

Elektrizace železnic Praha a.s.
Středisko výrobních provozů 071 Česká Třebová
Semanínská 2082, 560 02 Česká Třebová
Tel.: 296 500 940, Fax: 465 533 025
E-mail: 071@elzel.cz
www.elzel.cz

Lakování, odmašťování

 • Lakovací kabina 6.000 x 3.960 x 2.920 (d x š x h) max. rozměr výrobků 2.200 x 1.400 x 1.200 mm
 • Odmašťovací kabina 4.200 x 4.500 x 2.200 mm (d x š x h)

Tryskání, pískování

 • Tryskač – průchozí profil 600 x 350 mm, délka 12 m, ocelová drť S11 dle ČSN (S0330 dle SAE)

 • Pískovačka – možnost ručního nebo bubnového pískování, pracovní prostor 1.400 x 600 x 1.200 mm, nebo buben o průměru 350 a výšky 300 mm

Dělení materiálu

 • Tabulové nůžky HACO HSLX 3010 – tloušťka plechu do 10 mm, délka střihu 3.000 mm
 • Profilové nůžky KINGSLANDER 115XS – profily obdélníkové 380 x 25 mm, profily L 150 x 18 mm, profily U 65 a 80, tyče kruhové ø 55 mm,  tyče čtvercové 50mm, sekce ohýbání a děrování 115 tun.
 • Profilové nůžky KINGSLANDER ULTIMA 60 – profily obdélníkové 240 x 20 mm, profily L 130 x 13 mm, tyče kruhové Ø 45 mm, tyče čtvercové 45 mm, sekce ohýbání a děrování 60 tun
 • Profilové nůžky GEKA Hydracorp 80 SD + SEMIPAXY 2014 – profil obdélníkový 450 x 15 mm, profil L 130 x 13 mm, tyče kruhové Ø 45 mm, tyče čtvercové 45 mm, děrování s CNC stolem SEMIPAXY max. Ø 40 mm / tl. 14 mm, limit min. v ose X 15 mm, v ose Y 15 mm, limit max. osa X 990 mm, v ose Y 360 mm

 • Automatická pásová pila Bianco 370 ADS CNC 1R – kruhové tyče ø 280 mm, čtvercové tyče 250 mm, obdélníkové tyče 320 x 160 mm, natočení vpravo 0 až 60°, vlevo 45°
 • Automatická pásová pila Bianco 370 A CNC 60 – kruhové tyče Ø 280 mm, čtvercové tyče 240 mm, obdélníkové tyče 330 x 240 mm, natočení vpravo 60°
 • Automatická dvou sloupová pila pásová PEGAS 340 KATANA A-CNC-R – kruhové tyče Ø 350 mm, obdélníkové tyče 550 x 340 mm, natočení vpravo od 0 do + 60°

Tváření kovů za studena

 • NC děrovací lis EUROMAC MTX FLEX 12-1250/30-2500 – max. rozměr tabule 2.500 x 1.250 mm, max. děrovaná tloušťka plechu pro Fe = 5 mm, nerez = 2 mm, hliník = 3 mm

 • Ohraňovací lis – APHS 3706 x 160, pracovní délka 3.706 mm, 160 tun
 • Ohraňovací lis – APHS 125040, pracovní délka 1.250 mm, 40 tun

 • Lis výstředníkový – LEN-10C 10 tun, LEN 63C 63tun, 2 x LEXN 100C 100 tun, 2 x AR-160 160 tun
 • Zakružovačka profilů ZB 80/2 M– plochá ocel, T-profily, plný mat., možnost L-profilů, trubek
 • Motorová zakružovačka AZM 1000/5 – zakružovačka plechů šířky 1.000mm
 • Válcovačka závitů GWR 80 – průměr závitu 3-75 mm, délka závitu 80 mm, stoupání dle dohody
 • Škrtící lis Finn-Power FP 120 – rozsah lisovacích průměrů ø 10-87 mm

Třískové obrábění

 • CNC obráběcí centrum HASS VF-4 – max. otáčky 8.100 ot./min., pojezd osa X 1.270 mm, osa Y 508 mm, osa Z 635 mm, osa C – dělička HASS HRT201-2, vzdálenost čela vřetene od stolu 102 – 737 mm, upínací plocha stolu 457 x 1.321 mm, zatížení stolu max. 1.588 kg

 • Frézka univerzální GT83T-1, GT83G-1, GT82G-1– velikost stolu 1.600 x 400 mm, max. vzdálenost osy vřetene od stolu 450 mm, FUSS 22 univerzální nástrojářská frézka
 • CNC soustruh Alpha 1400XT– vzdálenost mezi hroty 1.250 mm, oběžný ø nad ložem 245 mm, průchod vřetenem ø 54 mm

 • CNC soustruh HASS ST-30Y – max. kapacita dílce 457 x 584 mm, 3.400ot/min, pojezd osa X 236 mm, osa Y ± 51 mm, osa Z 533 mm, poháněné nástroje s osou C v radiální a axiální ose, hydraulický koník osa B, průchod vřetenem 79 mm

 • Soustruhy hrotové – S 32, SUI 40, SUI 40-1500, GA 52/2 – max. oběžný ø 400 mm, točné délky 1.500 mm
 • Vrtačky sloupové VS-32 morse 3, BVR 3
 • Bruska hrotová KU 250-03/750 – max. broušený ø 250 mm, délka 750 mm
 • Bruska rovinná 3 G 71 M s magnetickým stolem
 • Závitořez REMZ Unimat 75 – M16 – M45, délka v závislosti na průměru

Sváření

 • Svařovací metody :  21(bodové odporové svařování) pneumatická odporová svářečka s plynule měnitelným vyložením ramene od 250 do 450 mm při rozevření ramene od 100 od 340 mm plynulým přestavením dolního ramene, 111(obloukové svařování obalenou elektrodou), 131(plnou elektrodou v interním plynu MIG), 135(plnou elektrodou v aktivním plynu MAG), 141(netavící se elektroda v ochranné atmosféře interním plynem TIG), 786 (přivařování svorníků kondenz. výbojem s hrotovým zapalováním) průměr svorníků 2 až 10 mm. Svařované materiály skupiny FM1 a FM2, nerez FM5, hliník skupina 22.3, měď W31.

Kontrola

 • výškoměr MITUTOYO LH600
 • granitová deska o rozměrech 1.000 x 1.600 mm
 • tvrdoměr Wolper Wilson Instruments 600MRD
 • drsnoměr Mitutoyo Surftest SJ-201

 

Manipulační technika

 • Vysokozdvižný vozík čelní 1,7 tuny
 • Vysokozdvižné vozíky čelní 3,5 tuny 4 ks
 • Vysokozdvižný vozík čelní 5 tun + přídavné jeřábové rameno hydraulické výsuvné 5 tun
 • Vysokozdvižný vozík do 6 m čelní elektrický skladový 2 tuny 3 ks
 • Vysokozdvižný vozík vychystávací 6m
 • Traktor Zetor Proxima 7441 4 x 4 + návěs 2,5 tun + přívěs 8 tun
 • Kolový nakladač UN 52 + podkopová lžíce
 • Kolový nakladač UNC 60
 • Venkovní portálový jeřáb MB 1645P 10 tun
 • Mercedes Ateco nákladní valník 2,3 tuny s hydraulickým čelem
 • Dodávkové vozidlo Peugeot Partner
 • Jeřáb obrobna – 5 tun
 • Jeřáb elektrodílna – 5 tun
 • Jeřáb lisovna – 8 tun

Ostatní

 • Kalící pec 470 x 310 x 600 mm, teplota 980 °C
 • Ostřička vrtáků Cuoghi APE 40 – broušení od ø 4 – 40 mm
 • Vyřezávací plotr – šířka role 600 mm
 • Popisovací stroj na návlečky na vodiče a kabely
 • Ovinovací stroj Z/P1 – balení palet a rozvaděčů do stretch folie. Točna průměru 1.650 mm a hmotnosti 2.000 kg ovine paletu až o velikosti 1.200 x 1.200 mm a výšky 2.400 mm.
 • Akreditovaná zkušební laboratoř (akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025 od roku 2000)  – Vnitřní zkušební laboratoř se zkušebním trhacím strojem – provádění tahových (tlakových) zkoušek, případně kombinovaného zatěžování. Maximální tah (tlak) 100 kN s přesností ± 1 %. Maximální délka zkoušeného předmětu 3.200 mm. Předvolené nebo individuální zkoušky v silové i polohové vazbě. Venkovní zkušební laboratoř pro provádění zkoušek předmětů větších rozměrů. Zatěžování se realizuje pomocí mobilního hydraulického agregátu a přenosných tenzometrů. Zatěžování je omezeno na 50 kN. Výstupem z provedené zkoušky je akreditovaný protokol. Dle požadavku je možné protokol doplnit o grafický záznam zkoušky, fotodokumentací či videozáznamem.
 • Zkušebna elektro – napěťové zkoušky do 120 kV, 50 Hz, oteplovací zkoušky proudové do 2.500 A trvale, 4.000 A po dobu 2 minut, funkční zkoušky, a speciální zkoušky. Zkušebna je vybavena napěťovými a proudovými zdroji.