Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice nad Labem

Investor: SŽDC, s.o. SSV
Objednatel: Skanska DS, a.s.
Technické údaje, popis: Rekonstrukce trakčního vedení a ukolejnění stejnosměrné soustavy 3 kV DC v žst. Stéblová a Opatovice nad Labem a na dvoukolejné trati Stéblová – Opatovice, úprava napájecího vedení spínací stanice Opatovice, výroba a montáž protidotykové zábrany na mostech
Celkové investiční náklady: 101 986 539,- Kč bez DPH
Termín realizace: 6/2014-11/2015