Organizační složka Slovensko

Pobočka na Slovensku je montážnym strediskom trakčného vedenia na železnici a MHD s dlhoročnými skúsenosťami. V nedávnej histórii stredisko fungovalo takmer 20 rokov pod názvom Elektrizácia železníc Kysak a.s., od roku 2013 firma funguje jako organizačná zložka Elektrizace železnic Praha a.s.

Medzi hlavné aktivity centra na Slovensku patria:

  • rekonštrukcia železničných koridorov na Slovensku ale aj v Českej republike, Maďarsku či iných krajinách EU;
  • pracovná činnosť se zabezpečuje vlastnou technikou, ako sú nákladné automobily, cestné žeriavy, bagre, ale hlavne pracovné vlaky pozostávajúce z lokomotív, plošinových montážnych vagónov, železničných žeriavov a pojazdných betonárok.

Organizačná zložka

Sekretariát:

+421 41 507 98 20, podatelnask@elzel.cz

Ekonomický úsek:

+421 41 507 98 26, fakturysk@elzel.cz

Technický úsek:

+421 41 507 98 23

Adresa

Elektrizace železnic Praha a.s., organizačná zložka

Rosinská 8223/1
010 08 Žilina
Slovensko

Bankovní spojení

IČO: 47352191
DIČ: 4020032247
IČ DPH: SK4020032247
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Po, vložka č. 10361/L