Rekonstrukce měnírny Střešovice

Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Technické údaje, popis:

V rámci prodloužení tramvajové trati do Podbaby bylo nutné pro zajištění napájení trati zrekonstruovat technologii v měnírně Střešovice.

Byla vyměněna celá technologie měnírny kromě trakčních transformátoru. Šlo o rozvaděč 22 kV (6+1 polí), distribuční transformátor vlastní spotřeby 100 kVA, rozvaděč záložního přívodu 400 V AC, trakční napáječový blok (16 napáječových polí + 2 pole podélné spojky) s usměrňovači (tři 6ti-pulzní) včetně rozvaděče zpětných kabelů, rozvaděče vlastní spotřeby (AC + DC) a dispečerskou řídící techniku DŘT ovládanou z energetickotechnologického dispečinku.

Podmínkou rekonstrukce bylo zachování provozu měnírny. Montážní práce se tedy rozdělily do etap, kdy se postupně nahrazovala technologie. Před měnírnou byl umístěn pojízdný kontejner trakce, který nahrazoval aktuálně přepojovanou technologii.

Celkové investiční náklady: ,- Kč

Termín realizace: 2011