Rekonstrukce trakční měnírny Poruba

Investor: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Technické údaje, popis:

Rekonstrukci měnírny předcházely nezbytné stavební úpravy budovy, které se odvíjeli od demontáží původní technologie a následné instalace technologie nové. Byla vyměněna kompletně celá AC i DC část včetně vlastní spotřeby a dispečerskou řídící techniku DŘT ovládanou z energetickotechnologického dispečinku.

Rozvodna 22 kV je koncipována jako jednosystémová kobková (14 polí). Usměrňovací skupiny představují tři suchá trafa o výkonu 1100 kVA ve spolupráci s usměrňovacími jednotkami. Trakční blok je tvořen 11 poli.

Celkové investiční náklady: 18 345 910,- Kč

Termín realizace: 3/2011 – 6/2011