038 TV Morava

Mezi hlavní činnosti střediska 038 patří:

Montážní práce na trakčním vedení (modernizace trakčního vedení, elektrizace traťových úseků)

  • Středisko 038 TVM disponuje pěti montážními skupinami z toho dvě pracovní skupiny realizuji betonářské práce. Realizace se provádí pomocí moderních mechanizací. Využívány jsou hlavně montážní koše na vystrojení stožárů (montážní koš je připevněn buď na kolejovém jeřábu nebo na hydraulické ruce nákladního automobilu). Dále jsou to montážní plošiny na železničních vozech a dvojcestné vozidlo vybaveno pracovní plošinou a hydraulickou rukou. Ty jsou využívány k samostatné montáži trolejového drátu nebo lan, dále k regulaci výšky trolejového vedení a při ostatních pracích. Rovněž využíváme speciální hnací vozidlo s montážní otočnou plošinou (možnost otočení o 360°) a měřicím sběračem na zjištění parametrů trolejového vedení.

Výroba a zpracování betonových směsí pomocí kolejové betonárky

  • Středisko 038 TVM vlastní dvě železniční soupravy pojízdných betonárek PB 18. Jedna souprava se skládá z jedné lokomotivy, dvou šestinápravových štěrkopískových vozů, kolejové cisterny, jednoho vozu na přepravu cementu a jednoho plošinového vozu, na kterém je umístěna vlastní technologie na výrobu betonové směsi.

Stavba a montáže ocelových konstrukcí

  •  Středisko 038 Trakční vedení Morava disponuje šesti kolejovými jeřáby typu ŽDJ 5/3.1,  dvojcestním vozidlem DAF Duoliner CF 85, které je vybaveno hydraulickou rukou s pracovním košem a pevnou pracovní plošinou. Dále je vybaveno vozidlem PRAGA V3S s jeřábovou nástavbou. Každá montážní parta vlastní dva kolejové jeřáby pro manipulaci s materiálem, práci s montážním košem a stavbou břeven a stožárů. Pracovní vlak pro samotnou stavbu stožárů a břeven je tvořen jednou lokomotivou, jedním šestinápravovým plošinovým vozem s jeřábovou nástavbou, několika různými plošinovými vozy pro přepravu a jedním dílenským vozem s montážní plošinou.

Středisko využívá ke stavebním a montážním pracem vlastní techniku:

  • pojízdné kolejové betonárky;
  • montážní a pracovní vozy pro montáže trakčního vedení;
  • kolejové jeřáby;
  • silniční techniku;
  • dvojcestné vozidlo.

Kontakt:

Elektrizace železnic Praha a.s.
Středisko 038 – Trakční vedení Morava
Semanínská 922, 560 02 Česká Třebová

Tel.: 296 500 380 (384, 385),
Vedoucí střediska: Jaroslav Hroš: jaroslav.hros@elzel.cz, 038@elzel.cz