Měnírna Liberec – Dolní Hanychov

Investor: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N. a.s.

Objednatel: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N. a.s.

Technické údaje, popis:

Nově vybudovaná měnírna slouží pro napájení trakční tramvajové sítě. Měnírna je koncipována jako dvoujednotková s podélným dělením, vstupní kobkovou rozvodnou 35 kV, dvěma trakčními transformátory 2×1250 kVA, usměrňovači (2 ks 12ti pulzních) a stejnosměrnými napáječovými vývody (6+1 polí) s rychlovypínači. Vlastní spotřeba je připojena na sekundární vinutí trakčních transformátorů oproti standartnímu připojení na distribuci. Dálkové ovládání je realizováno systémem TECO připojeným na centrální dispečink DpmLJ.

Stejnosměrná technologie je sestavena z typové řady napájecích zařízení pro městskou hromadnou dopravu z produkce společnosti Elektrizace železnic Praha a.s.

Celkové investiční náklady: ,- Kč

Termín realizace: 2004