Modernizace silnoproudých zařízení metra – rekonstrukce měnírny a distribuční transformovny ve stanici Pankrác

Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Technické údaje, popis:

Společnost EŽ Praha a.s. realizovala kompletní rekonstrukci technologického zařízení ve stanici Pankrác. To je členěno na dvě části, vysokonapěťovou (VN) do které spadají rozvaděče a kabely 22 kV propojující jednotlivé měnírny stanic Pankrác – Budějovická a Pankrác – Pražského Povstání a nízkonapěťovou (NN) kam patří ostatní rozvaděče, zařízení a kabely. Všechny transformátory byly nahrazeny novými, došlo k výměně a rozšíření rozvaděče 22 kV kvůli projektované trase D. Byl kompletně vyměněn trakční blok včetně usměrňovačů, dobíječů a staničních baterií. Byla provedena výměna napájecího, zpětného a signalizačního trakčního vedení včetně trakčních propojek. Nahradil se zastaralý a již nevyráběný automatický systém dispečerského řízení (ASDŘ) systémem novým.

Veškerá technologie v měnírnách metra je zdvojená, aby při případném výpadku mohla okamžitě přepnout na záložní. Jelikož bylo nezbytné zachovat provoz měnírny po celou dobu rekonstrukce, tedy i její záložní část, musel být před budovou metra umístěn dieselagregát který plnil funkci zálohy při přepojování staré technologie na novou.

Celkové investiční náklady: 141 265 611,73,- Kč

Termín realizace: 02/2020 – 10/2020