Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou

Stavba „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou“ byla realizovaná v termínu 06/19 až 01/21. Zabetonovali jsme 3 000 m3 základů pro 350 trakčních podpěr, na kterých jsme zavěsili 29 km trolejového vedení. Uložili jsme 61 km silnoproudých kabelů, zřídili novou rozvodnu NN a 6 kV, postavili 10 osvětlovacích věží a 2 návěstní lávky.