Optimalizace trati Beroun – Zbiroh

Investor: SŽDC, s.o., SS Plzeň
Objednatel: SKANSKA DS, a.s.
Technické údaje, popis: Rekonstrukce trakčního vedení střídavé sestavy 25 kV/50 Hz, rekonstrukce stavební a technologické části spínací stanice Osek – 27 kV – rozvodna 27 kV ve skříňovém provedení, vlastní spotřeba, napájecí a zpětné vedení, rekonstrukce silnoproudých rozvodů, venkovního osvětlení, dálkového ovládání úsekových odpojovačů, zřízení elektrického ohřevu výměn, technologie dispečerské řídící techniky (Supervisory Systems s automaty TECO) a distribučních transformoven vn/nn.
Celkové investiční náklady: 341 156 411,- Kč bez DPH
Termín realizace: 10/2008-4/2012