Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany

Investor: SŽDC s.o., SS Plzeň
Objednatel: Sdružení SKANSKA a.s., EUROVIA CS a.s, SUBTERRA a.s.
Technické údaje, popis: Komplexní rekonstrukce trakčního vedení střídavé sestava 25 kV/50Hz AC, rekonstrukce technologické části trakční transformovny 110/27kV Mýto, včetně technologie rozvodny 110 kV, trakčních transformátorů 110/27 kV, rozvodny 27 kV ve skříňovém provedení filtračně kompenzačního zařízení a vlastní spotřeby, rekonstrukce silnoproudých rozvodů, venkovního osvětlení, dálkového ovládání úsekových odpojovačů, zřízení elektrického ohřevu výměn, technologie dispečerské řídící techniky (technologie ZAT s automaty SAIA) a distribučních transformoven vn/nn 22/0,4 kV ve vnitřním provedení.
Celkové investiční náklady: 441 923 860,- Kč bez DPH
Termín realizace: 6/2009-7/20