Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy

Investor: SŽDC, s.o., SS Praha
Objednatel: EUROVIA CS, a.s.
Technické údaje, popis: Komplexní rekonstrukce trakčního vedení střídavé sestavy 25 kV/ 50Hz AC na dvojkolejné trati prováděna za provozu, vč. novostavby trakčního vedení v tunelech, rekonstrukce silnoproudých rozvodů, venkovního osvětlení a osvětlení a kabelových rozvodů v tunelech, dálkového ovládání úsekových odpojovačů, zřízení elektrického ohřevu výměn a technologie transformoven pro napájení elektrozařízení v tunelech
Celkové investiční náklady: 274 000 000,- Kč bez DPH
Termín realizace: 7/2009-5/2013