Optimalizace trati st. hr. SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice nad Olší

Investor: SŽDC, s.o., SS Olomouc
Objednatel: SUBTERRA, a.s.
Technické údaje, popis: Komplexní rekonstrukce trakčního vedení stejnosměrné trakční soustavy 3 kV DC na dvoukolejné trati prováděná za provozu, ukolejnění ocelových konstrukcí, realizace venkovního osvětlení na stožárech TV
Celkové investiční náklady: 424 806 390,- Kč bez DPH
Termín realizace: 10/2007-6/2013