Rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba

Investor: SŽDC, s.o., SS Olomouc
Objednatel: OHL ŽS, a.s.
Technické údaje, popis: Rekonstrukce trakčního vedení stejnosměrné soustavy 3 kV DC, rekonstrukce ukolejnění a přeložka závěsného optického kabelu.
Celkové investiční náklady: 421 689 287,- Kč bez DPH
Termín realizace: 9/2009-1/2014