Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2 stavba

Investor: SŽDC, s.o.
Objednatel: SŽDC, s.o.
Technické údaje, popis: Rekonstrukce kolejového spodku a svršku, pozemních objektů, rekonstrukce trakčního vedení střídavé soustavy 25 kV AC, rekonstrukce zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, rekonstrukce osvětlení a silnoproudých rozvodů, zřízení elektrického ohřevu výměn.
Celkové investiční náklady: 888 507 610,- Kč bez DPH
Termín realizace: 10/2012-1/2015