Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou

Investor: SŽDC, s.o.
Objednatel: SŽDC, s.o., SSV
Technické údaje, popis: Rekonstrukce trakčního vedení a ukolejnění střídavé soustavy 25 kV AC na dvojkolejné trati Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou, připojení trafostanic 25/0,23 kV na trakční vedení, přeložka závěsného optického kabelu (ZOK)
Celkové investiční náklady: 119 512 681,- Kč bez DPH
Termín realizace: 8/2014-10/2015