Optimalizace trati Praha Holešovice – Praha Bubeneč

Investor: SŽDC, s.o.
Objednatel: Metrostav a.s.
Technické údaje, popis: Rekonstrukce trakčního vedení a ukolejnění stejnosměrné soustavy 3 kV DC na dvoukolejné trati Praha Holešovice – Praha Bubeneč, v žst. Praha Holešovice a na odbočce Stromovka Bubny, rekonstrukce venkovního osvětlení a kabelových rozvodů NN v žst. Praha Holešovice a nově zřizované zast. Podbaba, rekonstrukce dálkového ovládání odpojovačů, a rozvodů VN 6 kV v mezistaničních úsecích, úprava technologie rozvoden 6kV a rozvodny nn v žst. Praha Holešovice
Celkové investiční náklady: 94 878 459,- Kč bez DPH
Termín realizace: 01/2013 – 01/2016