Trať 308 Hranice na Moravě – Střelná, úsek Valašské Meziříčí (mimo) – Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo) – Horní Lideč (mimo)

Investor:
Objednatel:
Technické údaje, popis: Rekonstrukce trakčního vedení a ukolejnění stejnosměrné soustavy 3 kV DC na dvoukolejné trati Hranice na Moravě – Horní Lideč, rekonstrukce venkovního osvětlení a kabelových rozvodů NN a 6 kV, úprava technologie distribuční trafostanice 22/0,4 kV v Nz. Bystřička
Celkové investiční náklady: 130 311 442,- Kč bez DPH
Termín realizace: 09/2015 – 08/2016