Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor, II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 1. etapa Veselí n.L. – Soběslav

Investor: SŽDC, s.o. SSZ
Objednatel: SŽDC, s.o. SSZ
Technické údaje, popis: Rekonstrukce trakčního vedení a ukolejnění střídavé soustavy 25 kV AC v traťovém úseku Veselí nad Lužnicí a v žst. Soběslav, úprava napájecího a zpětného vedení TNS Veselí nad Lužnicí. Rekonstrukce venkovního osvětlení žst. Soběslav a zastávky Řípec, silnoproudých rozvodů NN, zřízení elektrického ohřevu výměn a úprava dálkového ovládání odpojovačů v žst. Soběslav, dispečerská řídící technika (DŘT), technologie distribučních trafostanic a technologie trafostanic 25/0,4 kV pro napájení EOV z trakčního vedení v žst. Soběslav
Celkové investiční náklady: 125 900 280,- Kč bez DPH
Termín realizace: 3/2014-5/2015