Rekonstrukce R110kV a T110kV trakční měnírny Pečky

Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa západ
Objednatel: SŽDC, s.o., Stavební správa západ

Technické údaje, popis:

Kompletní rekonstrukce technologie rozvodny 110 kV, 50 Hz, nově byly instalovány dva transformátory 110/23 kV, 50 Hz o výkonu 16 MVA a také plynem izolovaný rozváděč 22 kV, 50 Hz ve skříňovém provedení. Rozvodna 22 kV, 50 Hz zajišťuje napájení rozvodny 6 kV, 50 Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení. Stejnosměrná část 3 kV DC pro napájení trakčního vedení železničního koridoru se skládá ze tří usměrňovačů skříňového provedení na výsuvných vozících. Součástí dodávky bylo testování a uvedení do provozu.Součástí dodávky bylo dále zpracování realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení. Projektová dokumentace rekonstrukce trakční měnírny řešila komplexní rekonstrukci měnírny od vstupu do energetické sítě 110 kV AC, až po připojení na trakční vedení 3 kV DC, včetně provizorního napájení po dobu rekonstrukce a včetně napojení trakční měnírny na širou trať. Odevzdaná dokumentace byla zpracována v softwarovém produktu AutoCAD a při přípravě prováděcího projektu bylo pro ověření systému elektrického napájení použito speciálního simulačního výpočtového programu, smluvně používaného v rámci SŽDC.

Celkové investiční náklady: 177 962 926,- Kč bez DPH
Termín realizace: 1/2012-4/2014